วิธีการทำป้ายไม้แกะสลัก

ป้ายไม้แกะสลักเป็นอีกหนึ่งประเภทป้ายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีความแข็งแรง ทนทานในระดับหนึ่ง และเนื้อไม้มีลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ป้ายไม้สามารถนำมาผลิตเป็นป้ายได้หลากหลายเช่นป้ายบริษัท ป้ายบ้านเลขที่ ป้ายหน้าร้าน ป้ายหน้าห้องต่างๆ และในบทความนี้เราจะรู้จักวิธีการทำป้ายประเภทนี้

วิธีการทำป้ายไม้แกะสลักคือการใช้เครื่องมือแกะสลักทำการแกะสลักลงบนผิวไม้เพื่อให้ได้แบบลวดลายหรือข้อความที่ต้องการ โดยก่อนหน้านี้วิธีการแกะสลักยังเป็นวิธีดั้งเดิมนั่นก็คือการวาดลวดลายที่ต้องการลงบนผิวไม้ก่อนแล้วค่อยใช้เครื่องมือแกะสลักทำการแกะสลักด้วยมือ แต่ในยุคปัจจุบันที่เทคโนยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งด้านการแกะสลัก

การแกะสลักด้วยระบบคอมพิวเตอร์เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นทุกวันเนื่องจากมีความรวดเร็ว แม่นยำ สามารถแกะสลักลวดลายที่มีความซับซ้อนสูง สามารถออกแบบลวดลายที่ต้องการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันนิยมแกะสลักด้วยเครื่องซีเอ็นซี (CNC) และ เลเซอร์ (Laser) ซึ่งทั้งสองระบบนี้ต่างถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หลัการทำงานคล้ายกันแต่จะต่างผลลัพท์ของงานที่ได้

เครื่อง CNC เป็นเครื่องแกะสลักที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักการทำงานคือการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมสว่านไฟฟ้า (Spindle) ที่มีดอกกัดติดตั้งอยู่ เพื่อให้เลือนไปในตำแหน่งต่างๆ ทำให้เกิดรอยจากดอกกัดเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามลวดลายที่ได้นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้ การแกะสลัก CNC นิยมใช้แกะสลักงานที่ต้องการความลึกในระดับหนึ่ง

ส่วนการแกะสลักด้วยเลเซอร์นั้นหลักการทำงานจะคล้ายๆ กับ CNC แต่จะต่างกันตรงที่เปลี่ยนจากใช้สว่านเจาะมาเป็นเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงในการกัดเจาะวัสดุ นิยมนำไปแกะสลักเพื่อให้เกิดเป็นรอยไหม้ของพื้นผิวไม้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามแบบที่ได้นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้เช่นกัน

Post Comment